Διαχείριση Λοίμωξης από τον Κορονοϊό SARS–CoV-2 (COVID-19)