ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Image

Η επιχείρησή μας Anplus Engineering

Η Anplus Engineeering ιδρύθηκε από την Dr. Αναστασία Κωστοπούλου, Διπλωματούχο Μηχανικό Παραγωγής και Διοίκησης Μ.Β.Α., Ph.D τον Δεκέμβριο του 1997 και δραστηριοποιείται από την 3η Ιανουαρίου 2001:
στην παροχή επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών σε επιχειρήσεις με σκοπό:

  • Tη δημιουργία τεχνικών φακέλων ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ηλεκτρικών συσκευών.
  • Tην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης.
  • Tην ενημέρωση των πελατών μας σχετικά με τις κανονιστικές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
  • Tην παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (εκπόνηση μητρώου ΕΟΦ).
  • Tην εκπόνηση μελετών εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.
  • και τον σχεδιασμό Clean Room.

Επίσης, η Anplus Engineering, έχει πιστοποιηθεί με συστήματα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Image

Υπηρεσίες

Παρακάτω θα βρείτε μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία μας.

Συστήματα
Διαχείρισης

Συστήματα
Διαχείρισης

Aνάπτυξη συστημάτων διαχείρισης

Δείτε Περισσότερα

Υπηρεσίες
Τεχνικού
Ασφαλείας

Υπηρεσίες
Τεχνικού
Ασφαλείας

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας εργασίας σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Δείτε Περισσότερα

Τεχνικοί
Φάκελοι
Ιατροτεχνολογικών
Προϊόντων

Τεχνικοί
Φάκελοι
Ιατροτεχνολογικών
Προϊόντων

Προσφέρουμε μελέτες και υπηρεσίες

Σχεδιασμός
Clean
Room

Σχεδιασμός
Clean
Room

Η ANPLUS ENGINEERING σχεδιάζει clean rooms σύμφωνα με το ISO 14644-1

Δείτε Περισσότερα

Why choose us consulting your business

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley.

Our Testimonial

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since.

Our Team

lorem

John Doe

Manager

John Doe